Iedereen heeft wel al eens testen moeten afleggen in het kader van een nieuwe job. Eén van de meest populaire tests, is de Jung-Myers-Briggs test die zegt dat mensen onder te verdelen zijn in vier categorieën:

Persoonlijk behoor ik tot de voorlaatste groep, de idealisten. Volgens de analyse van Dr. Keirsey scoort ongeveer 8-10% van de personen dit resultaat. De meeste mensen zitten gespreid over “Guardians” met 40-45% van de bevolking en “Artisans” met 30-35% van de resultaten. De “Rationals” zijn het minst voorkomend met 5-7% op de teller.
Ik kan mezelf wel herkennen in de analyse, al is zo een test natuurlijk nooit sluitend. Maar ik doe graag testjes en deze is er een die wel eens gebruikt wordt bij rekrutering…