Zolang is het al geleden dat Steve Jobs het tijdelijke voor het eeuwige ingeruild heeft. Time flies apparently.