Met enige vertraging geef ik graag het volgende bericht mee ivm “Digital Masters 2008”, een leuke wedstrijd voor studenten waar ook leuke prijzen aan vasthangen heb ik de indruk. Binnengesijpeld via de mannen van Enchanté/Adhese.

DIGITAL MASTERS 2008: INTERSCOLAIRE COMPETITIE MET VAKOVERSCHRIJDENDE OPDRACHTEN

Sommigen onder jullie herinneren zich zeker nog de website www.hownerdyareyou.be, waar je op basis van een leuke online test de ‘nerdy’ in jezelf kon onthullen. Dit initiatief was de ludieke voorbode van een heuse interscolaire competitie die in oktober in secundaire scholen van België van start zal gaan.
De Digital Masters is een initiatief van Agoria, Federatie van de Technologische Industrie, die ook instaat voor de organisatie ervan. Het is een competitie waarin leerlingen uitpakken met hun kennis van communicatie, technologie en nieuwe media.
Gedurende zes weken lang krijgen teams van leerlingen iedere week een digitale enveloppe toegestuurd met de opdrachten van de week in verwerkt. Op basis van deze uiteenlopende opdrachten maken de leerlingen kennis met de brede en boeiende wereld van de ICT-sector.
Bij het opstellen van de verschillende opdrachten is rekening gehouden metde pedagogische waarde van de opdrachten, zodat deze gemakkelijk kunnen verwerkt worden in de lessen van de leerkrachten. Eveneens is er rekening gehouden met het toepassen van vakoverschrijdende eindtermen.
Maar dit is niet alles. Iedere school heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een CEO-tour. Deze CEO-tour staat op 16 september gepland en geeft scholen de kans een CEO van een ICT-bedrijf bij hen uit te nodigen om een korte voorstelling te geven van de ICT-sector, de activiteiten van zijn bedrijf, en vervolgens af te sluiten met een presentatie van de Digital Masters.
Gedurende het verloop van de competitie zal er ondersteuning zijn van verscheidene mediapartners zoals TMF, MTV, Studio Brussel, NRJ, Pure FM, Skyrock, Netlog, Smartschool enzovoorts.
Zowel de school als teams van leerlingen kunnen zich engageren om deel te nemen en zich inschrijven via www.digitalmasters.be.
Het uiteindelijke doel van deze competitie is het proberen ombuigen van de negatieve perceptie op ICT en jongeren de reflectie doen maken dat ICT veel breder is dan ze zich misschien tot op heden altijd hebben voorgesteld en dat er misschien een toekomst voor hen ligt te wachten in deze boeiende sector.
Dit is ook de reden waarom we de ‘How Nerdy are You?’-campagne en nu de Digital Masters via het blognetwerk willen verspreiden. Bloggers begrijpen immers als geen ander de problematiek waar de ICT-sector mee te kampen krijgt en leveren zelf ook het bewijs dat ICT veel ruimer gaat dan het stereotype.
WAT ZIJN VOORWAARDEN TOT DEELNAME?
Elke deelnemer zit in het laatste jaar van het secundair onderwijs minimaal drie, maximaal zes leerlingen in een team van dezelfde school Afsluiting van de inschrijvingen: 30 september 2008 om middernacht.

WELKE PRIJZEN KUNNEN ER GEWONNEN WORDEN?
Voor het winnende team: laptops en gsm’s van de nieuwste generatie Voor de winnende school: een mega 100-dagen party en aan € 10.000 computermateriaal

Inschrijven kan nog tot en met 30 september op www.digitalmasters.be en op http://www.digitalmasters.be/directeurNL.html voor de CEO TOUR.