Er viel enkele dagen geleden een persbericht in de mailbox: Nokia gaat de Lumia 800 ook in het wit te koop aanbieden. De verdere specificaties zijn identiek aan de andere kleuren.
On another bombshell: Nokia heeft geen “plan B” voor het geval het met Windows Phone de verkeerde kant op gaat.