Urbanus is terug van weggeweest en ondergetekende heeft het geluk om tickets te hebben. En nu aftellen naar december. U gaat toch ook (tenzij de tickets op zijn en u er geen gekocht heeft natuurlijk)?