Nokia Lumia 800 White

Er viel enkele dagen geleden een persbericht in de mailbox: Nokia gaat de Lumia 800 ook in het wit te koop aanbieden. De verdere specificaties zijn identiek aan de andere kleuren.

On another bombshell: Nokia heeft geen “plan B” voor het geval het met Windows Phone de verkeerde kant op gaat.

« Previous Post
Next Post »

About Author

Tim Verbist Geek. Dad. EMC storyteller at Avnet TS BeLux & virtualization dude by day. Music fanatic. Amateur DJ by night. Foodie. Loves photography, TV shows, Apple. 1981.


2 COMMENTS ON THIS POST To “Nokia Lumia 800 White”

  1. Gert says:

    Wanneer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *